5G Router

Wat is 5G?

Met 5G wordt de vijfde generatie van mobiele telecommunicatie netwerken bedoeld en wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2020 door de netwerk operators voor het eerst commercieel uitgerold in Nederland. 

Wat is het verschil tussen 4G en 5G? 

Wat is het verschil tussen 4G en 5G vraagt u zich af en welke toegevoegde waarde biedt het 5G netwerk aan Nederlandse consumenten, bedrijven en overheidsinstellingen? Gaan we nog snellere mobiele dataverbindingen realiseren voor onze smartphones, tablets en laptops? Of kunnen we 5G technologie gebruiken om nieuwe toepassingen en use cases voor de gezondheid- of auto industrie te ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s?  

Het eerste verschil tussen 4G en 5G is het feit dat 5G gebruikt maakt van andere frequentiebanden. De Europese Unie heeft bepaald dat er drie frequentiebanden beschikbaar worden gesteld voor commerciële 5G toepassingen, namelijk de 700Mhz, 3,5Ghz en 26Ghz frequenties. Een deel van deze frequentiebanden wordt momenteel nog voor andere toepassingen ingezet, waaronder straalverbindingen en satellietcommunicatie voor overheidsdiensten, maar vanaf Q3-2019 kunnen mobiele netwerken deze banden gecombineerd gebruiken voor het aanbieden van 5G diensten; 
  • De 700Mhz frequentieband heeft een groot bereik. 
  • De 3.5 Ghz frequentie reikt maximaal een paar honderd meter 
  • En de 26 Ghz frequentie heeft een kort bereik van enkele meters. 
De hogere frequentiebanden van het 5G netwerk kunnen dus een korte afstand overbruggen dan de lage 5G frequenties, maar bieden daarentegen (zeer) hoge capaciteit / snelheid voor afnemers en een kortere reactiesnelheid dan 4G frequenties. 

Het tweede belangrijke verschil tussen 4G en 5G is dat 5G veel meer “maatwerk mogelijkheden” biedt. Mobiele operators kunnen dankzij nieuwe functionaliteiten zoals ‘network slicing’ - wat kort gezegd betekent het virtueel opdelen van het mobiele netwerk in meerdere unieke verbindingen met verschillende bandbreedtes – hun klanten veel beter bedienen waardoor klantgroepen met verschillende wensen op maat kunnen worden bediend. Denk bijvoorbeeld aan overheidsdiensten met prioriteit bij calamiteiten of het verhogen van mobiele data snelheden en -capaciteit bij evenementen. 

Tot slot is het laatste verschil tussen 4G en 5G netwerken dat er met 5G technologie nog veel meer nieuwe ontwikkelingen, business cases, verdienmodellen en commerciële oplossingen en -technologieën omtrent Internet of Things, Virtual Reality en Augmented Reality gerealiseerd gaan worden. Het (nog meer) onderling verbinden van machines en apparaten gaat voor een revolutie zorgen in home automation, transport, de energiesector en in de gezondheidszorg.  

Wat kun je met 5G? 

Zoals eerder aangegeven biedt het 5G netwerk meer bandbreedte, snelheid, capaciteit en maatwerk mogelijkheden ten opzichte van 4G netwerken en bieden deze nieuwe voordelen talloze mogelijkheden voor vernieuwing. Een aantal voorbeelden van 5G toepassingen; 
 
  • Zelf rijdende auto’s: Door aanleg van 5G netwerken op- en/of rondom wegen kunnen smart cars aangesloten worden op een 5G netwerk. Auto’s communiceren onderling met elkaar – decentraal of via een overheidsplatform – en stemmen gedrag op elkaar af. Ook verkeerslichten worden aangesloten zodat de doorstroom maximaal is. 


 
  • Smart City: Internet of Things (IoT) toepassingen binnen stedelijk gebied maakt het leven makkelijker. Lantaarnpalen die WiFi uitzenden, slimme vuilnisbakken met sensoren die aangeven wanneer deze vol is, op elkaar afstemde stoplichten zodat publieke diensten eerder op locatie zijn en het automatiseren van het openbaar zijn concrete mogelijkheden. 
     
  • 5G networking: De verwachting is dat met de uitrol van 5G de mobiele netwerken een deel van het vaste internetnetwerk gaat vervangen, zeker in gebieden die nu al te duur zijn om te verglazen, in buitengebieden of in grote nieuwbouwprojecten. Ook zullen consumenten en bedrijven steeds vaker de keuze maken om over te gaan op ‘5G voor Thuis’ in plaats van het afnemen van een glasvezel of VDSL verbinding bij de provider. 

Welke 5G routers zijn er beschikbaar en waar moet ik op letten?

Bekijk alle 5G routers op de categoriepagina "5G routers".

Bij de aanschaf van een 5G router is het belangrijk om de aanwezigheid en beschikbaarheid van 5G frequenties van de router te onderzoeken en of deze ook te gebruiken zijn met de mobiele provider van uw keuze. Gelukkig zijn alle 5G routers ook te gebruiken op 4G LTE netwerken zodat deze ook op die netwerken te gebruiken zijn.

Als distributeur van o.a. Huawei levert Capestone al meer dan een decennium 3G/4G routers van Huawei aan telecom- & ICT resellers, system integrators, overheidsinstellingen en (service) providers. Een Huawei 5G MiFi of Huawei 5G router is ideaal geschikt voor diverse toepassingen voor tijdelijk of primair 5G internet.

Platform 5G.nl

Capestone is initiatiefnemer van 5G.nl.